kelcompp.sk - bezpečnostné technológie

Chránime vás už od roku 1991

Systémy kontroly vstupu (SKV)

Ako ďalšia technológia, podporujúca bezpečný pohyb oprávnených osôb v priestore objektu, prípadne areálu, je systém kontroly a identifikácie vstupu. Takýto systém pomocou kontaktných, prípadne bezkontaktných identifikačných prvkov (kartičky, čipy, …) umožní oprávneným osobám vstup do vopred zadefinovaných priestorov, s náväznosťou na archiváciu týchto udalostí a taktiež vyhodnocovania neoprávnených vstupov. Systém je riadený riadiacou jednotkou a v princípe jeho veľkosť nie je obmedzená.

KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, spol. s r.o. pri realizácii systémov kontroly vstupu používa komponenty od renomovaných výrobcov, ako SALTO, NORTHERN COMPUTERS Inc., INDALA, MOTOROLA, CIZA, ale aj slovenkých výrobcov ako napr. WEGA Liptovský Hrádok.

Medzi základné prvky kontroly vstupu môžeme zaradiť aj jednoduché audio, prípadne video vrátniky.

Taktiež nemalú skupinu identifikačných systémov, ktoré sú zákazníkmi žiadané, tvoria dochádzkové systémy s prepojením do mzdových programov. 

Pre návrh a realizáciu systémov kontroly vstupu používame osvedčené a spoľahlivé komponenty a systémy ktoré je možné plnohodnotne rozširovať a centrálne spravovať. Vlajkovou loďou je pre nás španielska technológia SALTO s viac ako 40% zastúpením na európskom trhu. Okrem tejto technológie využívame aj produkty nasledovných výrobcov:

  • SALTO systems, Španielsko
  • SATEL, Poľsko
  • Paxton access, UK
  • WEGA, Slovensko
  • MOTOROLA, USA
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie