kelcompp.sk - bezpečnostné technológie

Chránime vás už od roku 1991

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Aplikácia Elektrickej požiarnej signalizácie je spôsob ochrany osôb a majetku pomocou snímačov požiaru systematicky rozmiestnených v objekte. Nutnosť a spôsob inštalácie EPS v budovách má silnú podporu v zákonoch a vyhláškach platných nielen na území SR ale všade vo svete. V porovnaní so škodou, ktorá vznikne, napr. pri vlámaní, je škoda spôsobená požiarom niekoľkonásobne vyššia. A to nehovoríme o škode na ľudských životoch, ktorá je nevyčísliteľná. Poisťovne klasifikujú škody na priame a nepriame. Priama škoda vznikne bezprostredne pri požiari. Nepriama škoda súvisí so všetkými nákladmi, ktoré musíte vynaložiť aby ste sa vrátili, napr. s funkčnou výrobnou halou, späť do bodu před požiarom. Nepriama škoda spravidla niekoľkonásobne prevyšuje priamu škodu a preto prevencia pred požiarom je na mieste.

Pre návrh a realizáciu požiarnotechnických zariadení používame výlučne certifikované a spoľahlivé systémy, ktoré môžeme aplikovať, bez obmedzenia detekčných technológií a požadovaného rozsahu,či už v priemysle, zdravotníctve alebo komerčnej sfére. Medzi naše najpoužívanejšie systémy, ku ktorým vlastníme všetky legislatívou požadované oprávnenia, patria nasledovné:

  • ESSER by Honeywell, Nemecko
  • LITES, Česká republika
  • TOA, Japonsko
  • BOSCH, Nemecko
  • SIEMENS, Nemecko
  • ARITECH, USA
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie