kelcompp.sk - bezpečnostné technológie

Chránime vás už od roku 1991

Kontakt

KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. od svojho vzniku úzko spolupracuje s inštitúciami zaoberajúcimi sa prevenciou pred kriminalitou ako aj prevenciou pred škodami na životoch a majetku osôb.