kelcompp.sk - bezpečnostné technológie

Chránime vás už od roku 1991

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)

Jedným zo základných prostriedkov ochrany osôb a ich majetku je inštalácia elektronických zabezpečovacích systémov. Dobre navrhnutý bezpečnostný systém, doplnený mechanickým zabezpečením a primeranými režimovými opatreniami, spoľahlivo ochráni životy a majetok osôb v prípade pokusu o vlámanie, prepad alebo iný spôsob agresie.

Základným prvkom zabezpečovacieho systému je spravidla riadiaca centrála, komunikujúca so snímacími prvkami a vyhodnocujúca ich stavy tak, aby prijateľnou formou s logickým pozadím predala spracovanú informáciu v požadovanom tvare pracovníkom pultu centralizovanej ochrany, prípadne povereným osobám vykonávajúcim zásahovú činnosť. V tomto momente je potrebné si uvedomiť, že ani najdokonalešie pracujúci systém, bez zabezpečenia primeraného spracovania, vyhodnotenia a reakcie na poplachové informácie je v globále nefunkčná investícia, ktorá vo veľa prípadoch neplní ani len dekoratívnu úlohu. Taktiež ani bezhlavé riešenie bezpečnosti inštaláciou zabezpečovacieho systému nemusí byť vždy „to pravé, orechové“. Z praxe platí prvé základné pravidlo: ak cítite potrebu spraviť niečo pre zabezpečenie svojich blízkych, seba samého alebo svojho majetku, navštívte špecializovanú firmu a nechajte si poradiť.

Pre realizáciu Elektronických zabezpečovacích systémov (EZS) používame výhradne osvedčené a certifikované komponenty od nasledovných výrobcov:

  • DSC (Digital Security Controls, Kanada)
  • Honeywell, USA
  • SATEL, Poľsko
  • Vanderbilt, USA
  • PYRONIX, UK
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie