kelcompp.sk - bezpečnostné technológie

Chránime vás už od roku 1991

Kamerové systémy (CCTV)

Asi najdynamickejšie rozvíjajúcou sa technológiou v oblasti zabezpečenia a monitorovania je technológia kamerových systémov. Nové metódy spracovania a uchovania videosignálu a ich podpora v multimediálnom živote človeka, majú za následok obrovský skok, ktorý toto odvetvie za posledných päť rokov prekonalo. Tento aspekt, ako aj zvýšenie výroby a predaja jednotlivých prvkov pre snímanie a komprimáciu obrazu, má za následok klesajúce ceny výrobkov pre realizáciu kamerových systémov. Súčasťou tejto reťazovej reakcie je aj množstvo cenovo zaujímavých zariadení s vysokou pridanou hodnotou, ale na druhej strane aj množstvo cenovo zaujímavých zariadení s parametrami nedosahujúcimi ani priemerné technické parametre.

Skôr ako sa zákazník rozhodne pre kúpu a inštaláciu kamerového systému je vhodné, aby sa obrátil na renomovanú firmu, ktorá mu poradí a navrhne spôsob technického riešenia takéhoto systému a predvedie prakticky výsledky, ktoré je možné od predmetného systému očakávať.

Pre návrh a realizáciu uzavretých kamerových systémov (CCTV) používame výhradne osvedčené komponenty s veľkou pridanou hodnotou v analytických funkciách, kvalitnej komprimácii použitej pri prenose obrazu a taktiež s užívateľsky prijatelnou obsluhou od nasledovných výrobcov:

  • GeoVision, Taiwan
  • Hanwha Techwin, Korea
  • Avigilon, Kanada
  • HikVision, Čína
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie
kelcompp.sk - bezpečnostné technológie