KELCOM INTERNATIONAL
Poprad, spol. s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad

Tel.: 
Fax: 
e-mail: 


052/ 77 33 888
052/ 77 31 554
kelcom@kelcompp.sk
obchod@kelcompp.sk
servis@kelcompp.sk

Eletronické zabezpečovacie a poplachové systémy (EZS,PSN)


Jedným zo základných prostriedkov ochrany osôb a ich majetku je inštalácia elektronických zabezpečovacích systémov. Dobre navrhnutý bezpečnostný systém, doplnený mechanickým zabezpečením a primeranými režimovými opatreniami, spoľahlivo ochráni životy a majetok osôb v prípade pokusu o vlámanie, prepad alebo iný spôsob agresie.

Základným prvkom zabezpečovacieho systému je spravidla riadiaca centrála, komunikujúca so snímacími prvkami a vyhodnocujúca ich stavy tak, aby prijateľnou formou s logickým pozadím predala spracovanú informáciu v požadovanom tvare pracovníkom pultu centralizovanej ochrany, prípadne povereným osobám vykonávajúcim zásahovú činnosť. V tomto momente je potrebné si uvedomiť, že ani najdokonalešie pracujúci systém, bez zabezpečenia primeraného spracovania, vyhodnotenia a reakcie na poplachové informácie je v globále nefunkčná investícia, ktorá vo veľa prípadoch neplní ani len dekoratívnu úlohu. Taktiež ani bezhlavé riešenie bezpečnosti inštaláciou zabezpečovacieho systému nemusí byť vždy „to pravé, orechové“. Z praxe platí prvé základné pravidlo: ak cítite potrebu spraviť niečo pre zabezpečenie svojich blízkych, seba samého alebo svojho majetku, navštívte špecializovanú firmu a nechajte si poradiť.

Spoločnosť KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, spol. s r.o., používa pri riešení ochrany objektov a osôb množstvo štandardných prvkov ako sú detektory pohybu, trieštenia skla, magnetické kontakty,… aj veľa prvkov, ktoré sa bežne nepoužívajú ale majú vysokú funkcionalitu a sú jedinečné. Medzi takéto patria napr. snímače prítomnosti plátna na obraze, snímače hluku alebo vibrácií, snímače svetla, tepla, vlhka, oxidu uhoľnatého, …

Vhodný výber snímacích prvkov, ich správna inštalácia a premyslené umiestnenie závisia vždy od charakteru stráženého objektu, jeho dispozičného riešenia a taktiež stavebných materiálov, ktoré stavba obsahuje.

Ak nás zákazník stretne na ulici a spýta sa „koľko korún stojí zabezpečovací systém do rodinného domu?“ spravidla mu na otázku odpovieme, že „nevieme“, a to aj napriek tomu, že sa týmto živíme. Ale taktiež mu navrhneme obhliadku jeho domu, vypracujeme bezpečnostný návrh a cenový rozpočet na inštaláciu systému. Akákoľvek cena bez poznania horespomínaných parametrov je zavádzajúca.

KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, spol. s r.o. používa pre svoje zariadenia výhradne prvky od spoľahlivých dodávateľov ako napr. DSC, SIEMENS, ARITECH, …
© Copyright 2006 Enviroline • Designed by WEBY GROUP, s.r.o.