KELCOM INTERNATIONAL
Poprad, spol. s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad

Tel.: 
Fax: 
e-mail: 


052/ 77 33 888
052/ 77 31 554
kelcom@kelcompp.sk
obchod@kelcompp.sk
servis@kelcompp.sk

Systémy kontroly a identifikácie vstupu


Ako ďalšia technológia, podporujúca bezpečný pohyb oprávnených osôb v priestore objektu, prípadne areálu, je systém kontroly a identifikácie vstupu. Takýto systém pomocou kontaktných, prípadne bezkontaktných identifikačných prvkov (kartičky, čipy, …) umožní oprávneným osobám vstup do vopred zadefinovaných priestorov, s náväznosťou na archiváciu týchto udalostí a taktiež vyhodnocovania neoprávnených vstupov. Systém je riadený riadiacou jednotkou a v princípe jeho veľkosť nie je obmedzená.

KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, spol. s r.o. pri realizácii systémov kontroly vstupu používa komponenty od renomovaných výrobcov, ako DSC, NORTHERN COMPUTERS Inc., INDALA, MOTOROLA, CIZA, ale aj slovenkých výrobcov ako napr. WEGA Liptovský Hrádok.

Medzi základné prvky kontroly vstupu môžeme zaradiť aj jednoduché audio, prípadne video vrátniky.

Taktiež nemalú skupinu identifikačných systémov, ktoré sú zákazníkmi žiadané, tvoria dochádzkové systémy s prepojením do mzdových programov.
© Copyright 2006 Enviroline • Designed by WEBY GROUP, s.r.o.