KELCOM INTERNATIONAL
Poprad, spol. s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad

Tel.: 
Fax: 
e-mail: 


052/ 77 33 888
052/ 77 31 554
kelcom@kelcompp.sk
obchod@kelcompp.sk
servis@kelcompp.sk

Kamerové systémy (CCTV)


Asi najdynamickejšie rozvíjajúcou sa technológiou v oblasti zabezpečenia a monitorovania je technológia kamerových systémov. Nové metódy spracovania a uchovania videosignálu a ich podpora v multimediálnom živote človeka, majú za následok obrovský skok, ktorý toto odvetvie za posledných päť rokov prekonalo. Tento aspekt, ako aj zvýšenie výroby a predaja jednotlivých prvkov pre snímanie a komprimáciu obrazu, má za následok klesajúce ceny výrobkov pre realizáciu kamerových systémov. Súčasťou tejto reťazovej reakcie je aj množstvo cenovo zaujímavých zariadení s vysokou pridanou hodnotou, ale na druhej strane aj množstvo cenovo zaujímavých zariadení s parametrami nedosahujúcimi ani priemerné technické parametre.

Skôr ako sa zákazník rozhodne pre kúpu a inštaláciu kamerového systému je vhodné, aby sa obrátil na renomovanú firmu, ktorá mu poradí a navrhne spôsob technického riešenia takéhoto systému a predvedie prakticky výsledky, ktoré je možné od predmetného systému očakávať.

KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, spol. s r.o. navrhuje a buduje takéto systémy na základe analýzy potrieb zákazníka, obhliadky priestorov a vykonania kamerovej skúšky priamo na predpokladanom mieste umiestnenia kamery. Pre záznam obrazu, prípadne aj zvuku, navrhne zariadenie, ktoré splní požiadavky zákazníka a svojou technickou vyspelosťou umožní zariadeniu spoľahlivo pracovať niekoľko rokov.

Pre požiadavku diaľkového monitorovania a prístupu ku kamerám z akéhokoľvek miesta na zemeguli prostredníctvom zabezpečeného širokopásmového prenosu (napr. DSL) cez IP protokol máme niekoľko v praxi dlhodobo overených zariadení za prijateľnú cenu.

V tejto oblasti KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, spol. s r.o. spolupracuje s poprednými výrobcami komponentov pre kamerové systémy ako napr. SIEMENS, ARITECH, ERNITEC, BAXAL, …

Všetky kamery, ktoré používame sme sami testovali a porovnávali, a až na základe posúdenia ich parametrov boli zaradené do portfólia pre nasadenie v namiinštalovaných systémoch.
© Copyright 2006 Enviroline • Designed by WEBY GROUP, s.r.o.