KELCOM INTERNATIONAL
Poprad, spol. s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad

Tel.: 
Fax: 
e-mail: 


052/ 77 33 888
052/ 77 31 554
kelcom@kelcompp.sk
obchod@kelcompp.sk
servis@kelcompp.sk

Elektrická požiarna signalizácia (EPS),


Aplikácia Elektrickej požiarnej signalizácie je spôsob ochrany osôb a majetku pomocou snímačov požiaru systematicky rozmiestnených v objekte. Nutnosť a spôsob inštalácie EPS v budovách má silnú podporu v zákonoch a vyhláškach platných nielen na území SR ale všade vo svete. V porovnaní so škodou, ktorá vznikne, napr. pri vlámaní, je škoda spôsobená požiarom niekoľkonásobne vyššia. A to nehovoríme o škode na ľudských životoch, ktorá je nevyčísliteľná. Poisťovne klasifikujú škody na priame a nepriame. Priama škoda vznikne bezprostredne pri požiari. Nepriama škoda súvisí so všetkými nákladmi, ktoré musíte vynaložiť aby ste sa vrátili, napr. s funkčnou výrobnou halou, späť do bodu před požiarom. Nepriama škoda spravidla niekoľkonásobne prevyšuje priamu škodu a preto prevencia pred požiarom je na mieste.

KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, spol. s r.o. má v oblasti návrhu a inštalácie EPS bohaté praktické skúsenosti. Návrhy a následné inštalácie EPS v priemyselných objektoch, veľkých nákupných centrách, administratíve, hoteloch, ale aj mobilných zariadeniach sa stali veľmi dobrou školou pre našich pracovníkov. Bohaté skúsenosti slúžia, pri návrhoch nových systémov, ako pomôcka pre zostavenie systému z vysokou pridanou hodnotou a funkcionalitou. Pre realizáciu EPS používame systémy renomovaných výrobcov ako SIEMENS (pôvodne CERBERUS), ESSER, ARITECH, ZETTLER a v neposlednem rade aj LITES. Na všetky systémy má spoločnosť kvalifikovaných, vyškolených pracovníkov a samozrejmosťou sú platné certifikáty a oprávnenia.

Pre veľké a rozsiahle systémy realizujeme pracoviská s grafickou nadstavbou, ktorá slúži k ľahšej orientácii v areáli alebo rozsiahlom objekte formou zobrazenia ikon v pôdoryse. Naša najväčšia realizácia takéhoto pracoviska obsahuje 34 ústrední EPS, s niekoľko tisíc hlásičmi požiaru.
© Copyright 2006 Enviroline • Designed by WEBY GROUP, s.r.o.