KELCOM INTERNATIONAL
Poprad, spol. s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad

Tel.: 
Fax: 
e-mail: 


052/ 77 33 888
052/ 77 31 554
kelcom@kelcompp.sk
obchod@kelcompp.sk
servis@kelcompp.sk

Vážení priatelia,


spoločnosť KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, spol. s r.o. je známa širokej verejnosti ako dynamicky sa rozvíjajúci partner pre implementáciu bezpečnostných technológií do praxe. Široká ponuka produktov a služieb v oblasti zabezpečenia budov radí spoločnosť medzi popredných lídrov v tejto oblasti podnikania na Slovenskom trhu. Dlhodobé skúsenosti z realizácie viac ako tisícky systémov u širokého spektra zákazníkov, ich komplexnosť a funkcionalita zabezpečujú vysoký kredit spoločnosti. Spoločnosť využíva moderné prvky riadenia s jednoznačným zameraním nielen na kvalitu dodávaných služieb, ale aj vzťahov s odberateľmi a dodávateľmi.

Spoločnosť KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, spol. s r.o. vznikla v marci 1994. Skúsenosti s realizáciou elektronických bezpečnostných systémov siahajú až do januára 1991, kedy bol zakladajúcimi členmi spoločnosti nainštalovaný prvý zabezpečovací systém, ktorý dodnes svojmu majiteľovi spoľahlivo slúži.

Nadčasovosť technických riešení, kvalitné dielenské spracovanie, spoľahlivosť, diskrétnosť spolu s porealizačným servisom a čitateľnými odberateľsko-dodávateľskými vzťahmi sa stali základným kameňom pri budovaní tejto spoločnosti.

KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, spol. s r.o. od svojho vzniku úzko spolupracuje s inštitúciami zaoberajúcimi sa prevenciou pred kriminalitou ako aj prevenciou pred škodami na životoch a majetku osôb.

Už niekoľko rokov zabezpečuje KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, spol. s r.o. pre svojich zákazníkov komplexné služby v oblasti poradenstva, tvorby bezpečnostných analýz, projekcie, realizácie, záručného a pozáručného servisu bezpečnostných technológií. Prepracovaný systém pre vykonávanie servisu formou služby „Servisný partner“ sa ďaleko vymyká bežne zaužívaným službám, ktoré v tejto oblasti poskytujú firmy s obdobným zameraním.

Cieľom spoločnosti je poskytnúť zákazníkom nadštandardné služby v prijateľných cenových reláciách a budovať dlhodobo stabilné a obojstranne výhodné obchodné vzťahy.
Vedenie spoločnosti
© Copyright 2006 Enviroline • Designed by WEBY GROUP, s.r.o.